Test Covid-19 PCR

Centre de Médecine et d'Etudes

Test Covid-19 PCR

Médecin du sport

Covidtest 

De Covid PCR-test wordt uitgevoerd door dokter Charles THIEBAULD.

Online afspraak boeken alleen via deze link: online afspraak.