Medische check-up

Centre de Médecine et d'Etudes

Medische check-up

De medische check-up of gezondheidscontrole gebeurt via een dubbele afspraak; het is noodzakelijk om dat te vermelden aan de telefoon (02 376 70 72) of dat te voorzien indien de afspraak online wordt gemaakt. 

De gezondheidscontrole bestaat uit een reeks onderzoeken en de evaluatie  van de gezondheid van een individu. De gezondheidscontrole is belangrijk voor de preventieve geneeskunde omdat hierdoor ziektes vroeger kunnen worden gescreend en dus beter kunnen worden behandeld.

De gezondheidscontrole evalueert de algemene gezondheidstoestand, spoort eventuele pathologische aanwijzingen op of stelt de patiënt gerust indien hij zich onnodig zorgen maakt.

De verkregen resultaten bevatten ook de basisgegevens voor advies inzake sportbeoefening, levensstijl, slaap, risicofactoren enz.

Door de gezondheidscontrole kunnen ook vroege diagnoses van een tot hier toe genegeerde pathologie verder worden ontwikkeld.

De gezondheidscontrole bestaat uit een anamnese inzake de familiale en persoonlijke voorgeschiedenis, een klinisch onderzoek en een EKG . De conclusies die daaruit worden getrokken leiden daarna, indien dat noodzakelijk blijkt, tot laboratoriumonderzoeken, cardiologische tests  bij inspanning, of verder onderzoek door een specialist-geneesheer.Zestig euro zijn aan te rekenen.

Adres : 120 Victor Allard Straat Ukkel B-1180 Brussel.